Terremotos, tsunamis e riscos

Velaí esta animación na que podedes atopar máis información sobre os terremotos, magnitude, intensidade e as escalas en que se miden. Ademáis contén un interesantísimo simulador de terremotos.

[SWF] http://www.ucoerm.net/public/terremoto.swf, 600, 600[/SWF]

No seguinte link toparedes información acerca dos tsunamis.

 

http://www.abcpedia.com/fenomenos-naturales/tsunami-sunami.htm

 

Investigade  a diferencia entre os tsunamis e os maremotos. Procurade información sobre os riscos xeolóxicos e as medidas para evitar ou minimizar os mesmos.

 

Esta entrada foi publicada en Dinámica interna da Terra e etiquetada , , , , , . Garda o enlace permanente.

13 Responses to Terremotos, tsunamis e riscos

 1. laura_aso4a di:

  Os riscos xeolóxicos son sucesos xeolóxicos repentinos que poden ser naturales ou producidos pola actividade humana,nos que as persoas ou as súas actividades resultan afectadas. Polo tanto non se considera risco aquelo que poida afectar a unha zona despoboada como unha erupción volcánica nunha illa.
  Dividense en:
  -Riscos debidos a procesos externos: inundacións, enxurradas torrenciais, a seca, erosión do terreo fértil, subsidencia por disolución cárstica, os procesos gravitatorios…
  -Riscos debidos a procesos internos:
  -Sismicidade: ocasionan efectos enormes, nun periodo de tempo moi breve. Os seus principais efectos son:
  a) sacudidas do chan e das edificacions, a maioria das mortes producense ao derrubarse un edificio.
  b) desplazamentos superficiales do chan a través das liñas de falla.
  c) deslizamentos de terras
  d) os tsunamis
  A única medida eficaz para previr un terremoto é identificar as zonas que teñan maior risco e paliar os danos.
  -Actividade volcánica: son menos perceptibles para a poboación que os riscos sísmicos, debido a que os volcans permanecen inactivos durante longos periodos de tempo, e da una falsa sensación de seguridade.
  a) a viscosidade e o contido de gases do magma influyen na explosión. Si o magma é moi viscoso ou moi rico en substancias volátiles, producense grandes explosións que expulsan nubes con fragmentos de magma líquido.
  b)os gases poden producir unha nube vertical en forma de columna, que despois deixa caer os materiais que leva.
  c)a chuvia de ceniza que se produce so presenta un risco grave cando hai unha zona poboada próxima.
  d)lahares: coladas de barro e avalanchas, producidas polo rápido derretemento da neve nunha erupción.
  É posible predecir a erupción dun volcán dado que soe estar acompañada de terremotos de magnitude e frecuencia crecentes.

  OUTRO TIPO DE RISCOS: A erosión costeira e do chan, os movementos de ladeira, as subsidencias do terreo ou o
  aumento do volumen do chan son procesos moitisimo máis lentos. Son riscos xeolóxicos difíciles de percibir porque as veces unha vida non é un intervalo de tempo suficiente para darse conta deles.

  MEDIDAS CONTRA OS RISCOS XEOLÓXICOS
  -Medidas de previsión: consiste en saber o tipo de risco, en que zona , como pode materializarse. Elaboranse mapas de riscos onde se describen os procesos que poderian causar danos e a intensidade.
  -Medidas de prevención: intentan evitar que se produza o risco e e reducir os danso que poida causar.
  -Medidas de predición: con estas medidas intentase averiguar con maior antelación a localización espacio temporal onde se vai materializar o risco. Por exemplo están os dispositivos SAT(Sistemas de Alerta Temperá) que pode lograr predecir un movemento sísmico

 2. ruben_aso4a di:

  1). Un tsunami literalmente significa “gran ola no porto” é una ola ou un grupo de olas de gran enerxía que se producen cando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de auga. Calcúlase que o 90% destes fenómenos son provocados por terremotos , que reciben o nome de maremotos tectónicos. A enerxía dun maremoto depende da sua altura (amplitude de onda) e da sua velocidade. A enerxía total descargada sobre una zona costeira tamén dependerá da cantidade de picos que leve o tren de ondas(no recenté maremoto do Oceano Indico hubo 7 picos). Este tipo de olas removen una cantidade de auga moi superior a das olas superficiales producidas polo vento

  2).A principal diferenza entre maremotos e tsunamis é a seguinte:
  O maremoto e o sismo submariño ( que se produce no subsoló mariño) , e o tsunami é a ola que provoca este sismo.( é a consecuencia do sismo : a ola xigante )

  3).OUTROS RISCOS XEOLOXICOS

  Son sucesos xeolóxicos repentinos que poden ser naturales ou producidos pola actividade humana,nos que as persoas ou as súas actividades resultan afectadas. Dividense en:
  -Riscos debidos a procesos externos: inundacións…
  -Riscos debidos a procesos internos
  -Sismicidade: ocasionan efectos enormes, nun periodo de tempo moi breve. Os seus principais efectos son:
  a) sacudidas do chan e das edificacions, a maioria das mortes producense ao derrubarse un edificio.
  b) desplazamentos superficiales do chan a través das liñas de falla.
  c) deslizamentos de terras
  d) os tsunamis
  A única medida eficaz para previr un terremoto é identificar as zonas que teñan maior risco e paliar os danos.

  4).OUTRO RISCOS:
  A erosión costeira e do chan, os movementos de ladeira, as subsidencias do terreo ou o
  aumento do volumen do chan son procesos moitisimo máis lentos. Son riscos xeolóxicos difíciles de percibir porque as veces unha vida non é un intervalo de tempo suficiente para darse conta deles.

  5).MEDIDAS CONTRA ESTES RISCOS
  -Medidas de previsión: consiste en saber o tipo de risco, en que zona , como pode materializarse. Elaboranse mapas de riscos onde se describen os procesos que poderian causar danos e a intensidade.
  -Medidas de prevención: intentan evitar que se produza o risco e e reducir os danso que poida causar.
  -Medidas de predición: con estas medidas intentase averiguar con maior antelación a localización espacio temporal onde se vai materializar o risco. Por exemplo están os dispositivos SAT(Sistemas de Alerta Temperá) que pode lograr predecir un movemento sísmico
  Outras:
  -Si vives na costa e sintes un terremoto o suficiente forte para axitar muros , é posible que dentro de 20 minutos se produza un maremoto ou tsunami
  -Si é alertado da proximidade dun maremoto ou tsunami , sitúese nunha zona alta (polo menos 30 mts, sobre o nivel do mar en terreo natural)
  -A mitade dos tsunamis presentan , primeiro , un recollemento do mar que deixa en seco grandes extension do fondo mariño. Escape a unha zona segura , o tsunami chegar con unha velocidade de mais de 100 Km/h
  -Si se encontra nunha embarcación dirixase rapidamente mar adentro. Un tsunami é destructivo solo cerca da costa
  -Teña sempre presente que o tsunami pdo entrar por ríos , varios quilometros adentro.
  -Procure estar informado sobre o tsunami

 3. laura_aso4a di:

  a diferencia entre maremoto e tsunami é que o maremoto é o sismo submarino e o tsunami é a ola xigante que provoca.

 4. pedro_aso4a di:

  1)Diferencia:
  Las marejadas se producen habitualmente por la acción del viento sobre la superficie del agua y sus olas tienen una ritmicidad que usualmente es de 20 segundos y como máximo suelen propagarse unos 150 metros tierra adentro, como observamos en los temporales o huracanes. De hecho la propagación es limitada por la distancia, de modo que va perdiendo intensidad al alejarnos del lugar donde el viento la está generando.
  Un TSUNAMI, en cambio, presenta un comportamiento opuesto, ya que el brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de “latigazo” hacia la superficie que es capaz de lograr olas de magnitud impensable. Los análisis matemáticos indican que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del producto entre la fuerza de gravedad (9,8 m/s2) y la profundidad. Para tener una idea tomemos la profundidad habitual del Océano Pacífico, que es de 4.000 m., nos daría una ola que podría moverse a 200 m/s, o sea a 700 km/h. Y como las olas pierden su fuerza en relación inversa a su tamaño, al tener 4.000 m puede viajar a miles de kilómetros de distancia sin perder mucha fuerza.
  Sólo cuando llegan a la costa comienzan a perder velocidad, al disminuir la profundidad del océano. La altura de las olas, sin embargo, puede incrementarse hasta superar los 30 metros (lo habitual es una altura de 6 o 7 m).
  Las fallas presentes en las costas del Océano Pacífico donde las placas tectónicas se introducen bruscamente bajo la placa continental provoca un fenómeno llamado “subducción”, lo que genera TSUNAMIS con frecuencia. Derrumbes y erupciones volcánicas submarinas pueden provocar fenómenos similares.
  La energía de los TSUNAMIS se mantiene más o menos constante durante su desplazamiento, de modo que al llegar a zonas de menor profundidad, por haber menos agua que desplazar, la velocidad se incrementa de manera formidable. Un TSUNAMI que mar adentro se sintió como una ola grande puede, al llegar a la costa, destruir hasta kilómetros mar adentro. Las turbulencias que produce en el fondo del mar arrastra rocas y arena que provoca un daño erosivo en las playa que llegan a alterar la geografía durante muchos años.
  2) medidas para evitalos ou minimizar os riscos:
  Si vive en la costa y siente un terremoto lo suficientemente fuerte para agrietar muros, es posible que dentro de los veinte minutos siguientes pueda producirse un maremoto o tsunami.
  Si es alertado de la proximidad de un maremoto o tsunami, sitúese en una zona alta de al menos 30 mts. sobre el nivel del mar en terreno natural.
  La mitad de los tsunamis se presentan, primero, como un recogimiento del mar que deja en seco grandes extensiones del fondo marino. Corra, no se detenga, aléjese a una zona elevada, el tsunami llegará con una velocidad de más de 100 Km/h.
  Si Usted se encuentra en una embarcación, diríjase rápidamente mar adentro. Un tsunami es destructivo sólo cerca de la costa. De hecho a unos 5.600 mts. mar adentro o a una altura mayor a 150 mts. sobre el nivel del mar tierra adentro Ud. puede considerarse seguro.
  Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, quebradas o marismas, varios kilómetros tierra adentro, por lo tanto hay que alejarse de éstos.
  Un tsunami puede tener diez o más olas destructivas en 12 horas; procure tener a mano ropa de abrigo, especialmente para los niños.
  Tenga instruida a su familia sobre la ruta de huida y lugar de reunión posterior.
  Procure tener aparato de radio portátil, que le permita estar informado, y pilas secas de repuesto.

 5. raquel_aso4a di:

  A principal diferencia entre un maremoto e un tsunami é que o maremoto é un terremoto submarino e un tsunami é a ola xigante que provoca un maremoto. Canto máis profundo sexa o maremoto máis grande e con máis velocidade se provocará un tsunami. Un tsunami pode ser provocado tamén por unha erupción volcánica, deslizamentos de terra, impactos de meteoritos ou explosións submarinas. Nestas causas denomínaselle megamaremotos, xa que a ola que produce os ditos fenómenos é moito maior cás producidas por un maremoto normal.

 6. ivan_aso4a di:

  1-A principal diferencia entre un maremoto e un tsunami é que o maremoto é un terremoto submarino e un tsunami é a ola xigante que provoca un maremoto.un tsunami pode ser provocado por un terremoto ou por unha erupcion volcanica.
  2-Son sucesos xeolóxicos repentinos que poden ser naturales ou producidos pola actividade humana,nos que as persoas ou as súas actividades resultan afectadas.A única medida eficaz para previr un terremoto é identificar as zonas que teñan maior risco e paliar os danos.
  -outros riscos:

  A erosión costeira e do chan, os movementos de ladeira, as subsidencias do terreo ou o
  aumento do volumen do chan son procesos moitisimo máis lentos. Son riscos xeolóxicos difíciles de percibir porque as veces unha vida non é un intervalo de tempo suficiente para darse conta deles.

 7. ana_aso4a di:

  1-.A diferencia entre un maremoto e un tsunami principalmente e que o tsunami é unha ola xigante causada a partir de un maremoto, que e un terremoto submarino.
  2-.
  a)un risco xeoloxico é a situación en que un proceso xeoloxico pode ocasionar danos a personas ou os seus bens. Os risco podense clasificar en:
  -Devido a procesos externos:
  son inundacións,secas, erosión do terreo fertil…
  -Devido a procesos internos:
  como son as sismicidades, co seus efectos asociados, como os tsunamis, a activididade volcanica, que implica procesos como emanación de gases, avalancha de rochas…

  b)Medios contra os riscos xeoloc¡xicos
  para evitar ou minimizar os danos poden tomarse tres tipos de medidas:
  – Medidas de previsión: esta en saber en que consiste o risco, como pode materializarse e que zonas resultarian afectadas neste caso.
  – Medidas de prevención: dirixidas a evitar que se materialice o risco ou a reducción de danos se chega a materializarse. A reforestación de ladeiras con arbustos e arbores son exemplo de medida.
  -Medidas de predición: estan destinadas a saber con maior antelación posible o momento e o lugar en que se vai materializar o risco.

 8. jhonatan_aso4a di:

  Os ricos xeoloxicos poden ser naturales ou producidos poos humanos,nos que as persoas son as afectadas. Polo tanto non se considera risco aquelo que poida afectar a unha zona despoboada como unha erupción volcánica nunha illa.
  Dividense en:
  -Riscos exxtrnos: , a seca, erosión do terreo fértil, subsidencia por disolución cárstica, os procesos gravitatorios…
  -Riscos debidos a procesos internos:
  -Sismicidade: Soen ser moi fortes. Os seus principais efectos son:tsunamis ,desplazamentos da terra,etc

 9. ^maría^ di:

  Resposta:Investigade a diferencia entre os tsunamis e os maremotos.

  O TSUNAMI (do xaponés TSU: porto ou bahía, NAMI: ola) é unha ola ou serie de olas que se producen nunha masa de auga ao ser empuxada violentamente por unha forza que a despraza verticalmente. Este termo foi adoptado nun congreso de 1963.
  Terremotos, volcáns, meteoritos, derrubes costeiros ou subterráneos e ata explosións de grande magnitude poden xerar un TSUNAMI.
  Un tsunami xeralmente non é sentido polas naves en alta mar (as ondas en alta mar son pequenas) nin se pode visualizar dende a altura(avión voando sobre o mar).
  Como pode supoñerse, os tsunamis poden ser ocasionados por terremotos locais ou por terremotos ocorridos a distancia. De ambos, os primeiros son os que producen danos máis devastadores debido a que non se alcanza a contar con tempo suficiente para evacuar a zona (xeralmente prodúcense entre 10 e 20 minutos despois do terremoto) e a que o terremoto por si mesmo xera terror e caos que fan moi difícil organizar unha evacuación ordenada.
  O MAREMOTO: Sismo submarino que provoca o tsunami
  BIBLIOGRAFÍA:
  http://www.angelfire.com/nt/tsunamis/
  http://www.wikipedia.com
  El pequeño Larousse 2005

 10. ^maría^ di:

  RISCOS XEOLÓXICOS:
  Riscos asociados a procesos xeolóxicos internos:
  Riscos sísmicos: ocasionan grandes desastres nun tempo moi breve:
  . Sacudidas do chan e dos edificios. A maioría das mortes produciranse ao derribarse as construccións.
  . Desprazamentos superficiais do chan polas liñas de falla.
  . Corrementos de terras.
  . Os tsunamis.
  Prevención dos riscos sísmicos: a única medida útil para previr terremotos é determnar as zonas máis afectadas e tratar de minimizar os daños nela evitando en todo o posible daños nos edificios e conseguindo rapidez nos servizos de emerxencias.
  Outros riscos:
  -Erosión costeira
  -Movementos de ladeira
  -Subsidencia
  Prevención destes riscos:
  -Elaborar mapas para saber onde, como e que tipo de danos poderian provocar.
  -Tratar de previr e reducir os danos que poddería causar.
  -No caso dun tsnami…
  En 1965, a UNESCO validou formalmente a oferta dos Estados Unidos para ampliar o seu centro existente de alertas de tsunami en Honolulu para constituír o Tsunami Pacífico (PTWC). Establecéronse tamén o Grupo de Coordinación Internacional (ICG/ITSU) e o Centro de Información Internacional de Tsunami (ITIC) para repasar as actividades do Sistema de Alerta Internacional de Tsunami para o Pacífico (ITWS). O sistema alerta de Tsunami no Pacífico converteuse no núcleo dun sistema verdadeiramente internacional. Vinte e oito nacións son membros de ICG/ITSU: Canadá, Chile, China, Colombia, Illas Cook, Ecuador, Fiji, Francia, Guatemala, Indonesia, Xapón, República de Corea, México, Nova Zelandia, Perú, Filipinas, Singapura, Tailandia, Hong Kong, Estados Unidos, Rusia e Samoa Occidental, ademais doutras seis recentemente incorporadas.
  Varias nacións e territorios non membros manteñen as estacións para o ITWS, e os observadores da marea tamén están situados en numerosas illas do Pacífico.

  a) Se vive na costa e sente un terremoto o suficientemente forte para agrietar muros, é posible que dentro dos vinte minutos seguintes poida producirse un maremoto ou tsunami.
  b) Se é alertado da proximidade dun maremoto ou tsunami, sitúese nunha zona alta de polo menos 30 mts. sobre o nivel do mar en terreo natural.
  c) A metade dos tsunamis preséntanse, primeiro, como un recollemento do mar que deixa en seco grandes extensións do fondo mariño. Corra, non se deteña, afástese a unha zona elevada, o tsunami chegará cunha velocidade de máis de 100 Km/h.
  d) Se Vostede atópase nunha embarcación, diríxase rapidamente mar dentro. Un tsunami é destrutivo só preto da costa. De feito a uns 5.600 mts. mar dentro ou a unha altura maior a 150 mts. sobre o nivel do mar terra dentro Ud. pode considerarse seguro.
  e) Teña sempre presente que un tsunami pode penetrar por ríos, crebadas ou marismas, varios quilómetros terra dentro, por tanto hai que afastarse destes.
  f) Un tsunami pode ter dez ou máis ondas destrutivas en 12 horas; procure ter a man roupa de abrigo, especialmente para os nenos.
  g) Teña instruída á súa familia sobre a ruta de fuxida e lugar de reunión posterior.
  h) Procure ter aparello de radio portátil, que lle permita estar informado, e pilas secas de reposto.

  BIBLIOGRAFÍA:
  http://www.angelfire.com/nt/tsunamis/
  http://www.elrincondelvago.com
  http://celebritydeath.wordpress.com/2007/12/26/tsunami/

 11. raquel_aso4a di:

  Algunhas cidades sudamericanas mediante institutos sismolóxicos que detectan con sismógrafos as vibracións que produce ese maremoto. Tamén contan cun sistema de aviso especial (CREST), que avisa en pouco tempo do maremoto que se producirá, dándolle tempo a evacuar a xente que ppoida estar en perigo. Aínda que a predicción de maremotos é moi imprecisa, pódense detectar grandes maremotos e calcular a forza e a velocidade coa que chegará a terra. Con todo pódense dar falsas alamas e maremotos imprevistos. Isto pode provocar a evacuación en vano de cidades ou a chegada de maremotos imprevistos, provocando arrasos nas costas.
  Os tsunamis provócanse por terremotos submarinos que desplazando a terra con gran forza verticalmente, provocando na superficie un tsunami.

  santi eirin e raquel.

 12. marce_aso4a di:

  1) a diferencia entre maremoto e tsunami é:
  -tsunami:De orixe xaponesa, o seu significado é “ola xigante que chega ao porto”. É un disturbio producido no mar por un fenómeno que impulsa e despraza verticalmente unha columna de auga producindo un desequilibrio de niveis que se manifestase nun tren de ondas longas propagadas a moita velocidade, que ao chegar a costas de illas ou continentales inferen unha tremenda devastación, introducíndose moitos metros, ata quilómetros dentro do territorio.Aínda que moitos confundan os tsunamis cos maremotos (movementos sísmicos no leito mariño) non é o único fenómeno externo que pode producilos (aínda que sexan causa do 96 % dos casos). Outras causas son as erupciones volcánicas, os desprazamentos de lava cara ao mar, o choque de meteoritos contra as augas, derrubes costeros, desprendimientos glaciarios e ata explosións de gran magnitude (probas nucleares).
  Non todo fenómeno natural é idóneo para producir un tsunami; no caso dos maremotos, os principais axentes, o movemento non debe ser inferior a 6,5 na escala de Richter e á súa vez, producido a unha profundidade non menor a 6.000 metros.

  -maremoto:son orixinados por terremotos de gran magnitude baixo a superficie acuática. Para que se orixine un maremoto o fondo mariño debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que unha gran masa de auga do océano é impulsada fóra do seu equilibrio normal. Cando esta masa de auga trata de recuperar o seu equilibrio xera olas. O tamaño do maremoto estará determinado pola magnitude da deformación vertical do fondo mariño entre outros parámetros como a profundidade do leito mariño. Non todos os terremotos baixo a superficie acuática xeran maremotos, senón só aqueles de magnitude considerable e a súa hipocentro xérase no punto de profundidade adecuado.

  2)riscos xeolóxicos:
  -Risco natural: A expresión “risco natural” utilízase en contraposición a risco tecnolóxico, pero non implica que o risco sexa consecuencia dun fenómeno exclusivamente natural ou que o home non teña nada que ver.
  Unha gran parte dos riscos naturais están fuertemente vinculados ás condicións atmosféricas.
  Riscos en que a peligrosidad está exclusivamente vinculada ás condicións meteorolóxicas ou climáticas:
  Temporais de vento
  Olas de aire frío ou de calor
  Tornados e furacáns
  Granizo
  Nevadas extraordinarias
  Tempestades eléctricas.
  Nun segundo lugar acharíanse aqueles en que interveñen outros factores, xa sexan naturais:
  Aludes (xeoloxía-meteorología)
  Inundacións (meteorología-hidrología)
  Deslizamientos de ladera vinculados, nalgúns casos, á choiva (meteorología-xeoloxía).
  Grandes incendios forestales
  Secas.
  Finalmente cabo falar daqueles riscos naturais de orixe non atmosférico pero que producen un impacto importante na atmosfera:
  Erupciones volcánicas
  As situacións de forte contaminación atmosférica (non natural),…, estas acharíanse na fronteira entre riscos tecnolóxicos e naturais.
  Tenden a ocorrer repetidamente nas mesmas zonas xeográficas porque están relacionados coas pautas climatológicas ou as condicións físicas dun área. Estes Riscos afectan a persoas todos os anos.
  Por iso, risco natural e impacto ambiental son conceptos interrelacionados.
  -Riegos mixtos: son fenómenos que alteran o equilibrio do medio e desencadean procesos cuxa dinámica e consecuencias son similares aos de orixe natural.
  Riscos naturais Riscos geoclimáticos
  Riscos internos
  Riscos externos
  Risco volcánico
  A) Riscos geoclimáticos:
  Teñen a súa orixe nas precipitacións e os ventos.
  -Inundacións ou avenidas.
  Unha inundación é calquera fluxo das augas superficiais maior do habitual, que supera a súa confinamiento normal, cubrindo unha porción de terra que polo xeral permanece seca.
  Adoitan ter orixe climático (choivas torrenciales, furacáns e deshielo polo aumento de temperatura) aínda que poden producirse como consecuencia de fenómenos geológicos (Fusión do xeo, como consecuencia da actividade volcánica etc.)
  Medidas preventivas: construción de embalses escalonados, canalización por canles amplas, construción de diques laterales que conteñan augas nas crecidas, sustitución de pontes que poidan servir de obstáculo á corrente.
  -Riscos climáticos:
  Furacáns, tifones e tornados.
  As borrascas con descensos de presión extraordinarios orixinan os fortes ventos coñecidos como furacáns ou ciclones, que causan grandes danos.
  Nas rexións tropicais prodúcense tifones moi violentos, poden alcanzar os 50 Km e superan os 200 Km. /h.
  Os tornados son violentos torbellinos en forma de embudo producidos por un choque de aire quente e aire frío, o que crea grandes diferenzas de presión entre o exterior e o núcleo. Son frecuentes no sur de EE.UU.
  Avalanchas
  Cando a neve acumulada das altas montañas alcanza espesores considerables, despréndese e cae bruscamente aos vales ata un millón de toneladas con velocidades de 350 Km. / h .
  Tormentas, xeadas e secas
  As tormentas con granizo así como as xeadas e as secas causan grandes danos na agricultura. Aínda que hai moitos sistemas de defensa especialmente contra as xeadas.
  Orixe interna
  Riscos sísmicos
  Os terremotos son o fenómeno geológico máis destrutivo.
  Peligrosidad sísmica:
  No mundo rexístranse sacudidas sísmicas de diferentes magnitudes, valor directamente relacionado con factores como a cantidade de enerxía liberada e a natureza do subsuelo, así como a profundidade á que se atopa os epicentros. Segundo este criterio os terremotos clasifícanse en superficiais, intermedios e profundos. A área afectada por cada un deles é maior canto máis profundo, con todo a igualdade de magnitude, os seus efectos desastrosos diminúen coa profundidade.
  -Efectos geológicos dos terremotos:
  Deformacións do terreo como hundimientos, avalanchas, deslizamientos, grietas e fallas, que absorben parte da enerxía liberada.
  Cando a deformación prodúcese nos fondos mariños, as vibracións transmítense ao auga dos océanos ocasionando tsunamis.
  Os danos ocasionados polas accións anteriores, poden ser directos (destrución ou deterioro de edificios), ou indirectos (deixa a poboación en situacións moi precarias debido á destrución de vivendas…).
  -Medidas de defensa contra os sismos
  É un reto científico de primeira orde no que se aplica “regra das P”
  -Predicción: os sismos aparecen inesperadamente, o seu predicción é moi difícil. Nalgúns casos suxírese que o comportamento de fállalas é caótico ou impredicible.
  -Previsión: Realízanse mapas de situación de epicentros.
  -Programas de Prevención: a participación da poboación en actividades de protección civil como plans de evacuación de escolas, vivendas etc.
  -Outros riscos geológicos de orixe interna:
  Tsunamis: son olas mariñas xigantes, xeradas por un evento submarino, capaz de xerar unha oscilación do auga que poida alcanzar alturas de ata 40 metros e velocidades de ata 800 KM/H que afectan ás costas pacíficas.
  Diapiros: masas de rocas moi plásticas que ao ser comprimidas polas capas superiores, presionan contra elas, e ascenden deformándolas e perforándolas. Os riscos ligados a estes Diapiros poden ser internos debido ao ascenso do diapiro ou externos pola plasticidad dos seus materiais.
  Orixe externa
  Son causados por efecto da intemperie (meteorización) e sobre todo polos movementos dos axentes geológicos externos: augas de escorrentía, augas subterráneas etc. Pero en ocasións prodúcense como consecuencias indirectas de procesos geológicos internos (erupciones volcánicas ou terremotos).
  -Movementos de ladera
  Son distintos tipos de movementos en masa, que mobilizan volumes variables de materiais por mor da gravidade, isto pode deberse tanto a causas naturais como artificiais. Principais:
  -Deslizamientos
  -Desprendimientos
  -Fluxos
  -Avalanchas
  Este conxunto de inestabilidades é relativamente fácil de evaluar coñecendo o clima, a topografía e a xeoloxía da zona.
  -Algunhas das medidas correctoras para previr estes movementos son modificar a geometría das pendentes, construír drenajes, revegetar os noiros etc.
  -Subsidencias e colapsos
  Constitúen hundimientos de terreo por causas naturais. As subsidencias prodúcense lenta e progresivamente como resposta á compactación de terreos brandos e deformables. Os colapsos prodúcense bruscamente como consecuencia de procesos naturais como disolución subterránea de calizas e yesos ou vaciamiento das cámaras magmáticas.
  Para evitar algunhas accións destrutivas das subsidencias e colapsos adóptanse medidas preventivas como a realización de estudos geotécnicos, construción de escolleras ou rompe olas, espigones, restauración de praias etc.
  Podemos atopar outros riscos geológicos externos como a invasión de dunas, as perdidas de chans ou a expansividad.

  D) Risco volcánico
  Os volcanes proporcionan terras fértiles, recursos minerales e enerxía geotérmica, polo que aquelas rexións volcánicas onde o clima permíteo, están densamente poboadas, convertendo así un fenómeno natural nun grave risco.
  -Factores de risco
  Os bordos destrutivos de placas, onde se producen as erupciones máis violentas, coinciden a maioría das veces con zonas costeras e illas onde a densidad de poboación e o desenvolvemento turístico son máis elevados.
  -Danos producidos polos volcanes
  Directos: coadas de lava con gran desenvolvemento nas erupciones básicas que poden sepultar poboados ou instalacións. Choivas piroclásticas especialmente nas erupciones plinianas, cando a columna eruptiva están elevada que alcanza 22 metros de altura, as cinzas e aerosoles esténdense ao redor do globo, producindo unha disminución de radiación solar provocando o enfriamiento do clima e diminuíndo a actividade fotosintética. Emisión de gases tóxicos entre os que destaca o ácido fluorhídrico, que cando non son dispersados pola atmosfera poden ser mortais. Explosións especialmente cando o magma é viscoso e moi rico en volátiles. Nubes ardentes que son gases a altas temperaturas procedentes das explosións que levan en suspensión unha masa densa de cinzas cuxo peso fai rodar a mestura ladera abaixo, constitúen o maior risco.
  Indirectos: Tsunamis (xa explicados) e Fluxos de lodo, avalanchas e lahares formados por mor das choivas torrenciales que poden provocar a erupción ou ben pola fusión de neves ou xeos pola calor do volcán.

  3) medidas para minimizar os mesmos
  -Medidas de previsión: consiste en saber o tipo de risco, en que zona , como pode materializarse. Elaboranse mapas de riscos onde se describen os procesos que poderian causar danos e a intensidade.
  -Medidas de prevención: intentan evitar que se produza o risco e e reducir os danso que poida causar.
  -Medidas de predición: con estas medidas intentase averiguar con maior antelación a localización espacio temporal onde se vai materializar o risco. Por exemplo están os dispositivos SAT(Sistemas de Alerta Temperá) que pode lograr predecir un movemento sísmico

  -Si vives na costa e sintes un terremoto o suficiente forte para axitar muros , é posible que dentro de 20 minutos se produza un maremoto ou tsunami
  -Si é alertado da proximidade dun maremoto ou tsunami , sitúese nunha zona alta (polo menos 30 mts, sobre o nivel do mar en terreo natural)
  -A mitade dos tsunamis presentan , primeiro , un recollemento do mar que deixa en seco grandes extension do fondo mariño. Escape a unha zona segura , o tsunami chegar con unha velocidade de mais de 100 Km/h
  -Si se encontra nunha embarcación dirixase rapidamente mar adentro. Un tsunami é destructivo solo cerca da costa
  -Teña sempre presente que o tsunami pdo entrar por ríos , varios quilometros adentro.
  -Procure estar informado sobre o tsunami

 13. angel_aso4a di:

  1)
  Un maremoto e un terremoto no medio do mar que se e moy forte provoca un tsnami que sería a ola que é provocada polo terremoto mar
  2)
  Un risco xeoloxico e todo aquel fenomeno xeolóxico que pode afectar a saúde dunha persoa ou dun grupo de persoas nun lugar concreto
  Os riscos poden ser producidos polos humanos no que eles mesmos saen dañados uo pola natureza.
  Poden ser riscos externos: secas, desprendementos, avalanchas
  Riscos internos: sobre todo terremotos
  Riscos naturais: Temporais, tormentas, tempestades electricas, nevadas, granizadas

Deixa unha resposta